Byggelementer

Betongelementer blir ofte kalt prefab, noe som er en forkortelse for prefabrikkerte betongelementer. Det er konstruksjoner av betong som er støpt og herdet på et annet sted enn det endelige bruks stedet.

Det å prefabrikkere betongelementer framfor å plass-støpe kan ha flere fordeler. Betongelementene kan produseres inne i industrihaller uavhengig av vær.

Der kan man holde en optimal temperatur og er beskyttet for vær og vind i herdefasen, noe som gjør det lettere å styre kvaliteten på det ferdige produktet.

Elementene produseres før byggeplassen er klar for bygging, eller samtidig med at grunnarbeidene pågår, og på den måten kan man redusere rot på byggeplass og forkorte byggetiden.

Fleksible former gir og mulighet til å lage spesielle løsninger.

Naturmur AS produserer veggelementer og brystnings elementer med isolasjon i flere tykkelser.

1
2
3
4
5
6
7

 Powered by Makeweb